Model anatomiczny 3D ludzkiego ucha
Model anatomiczny 3D tułowia człowieka
Model anatomiczny miednicy żeńskiej 3D w skali 1:1
Model anatomiczny nerki 3D w skali 1:1
Model anatomiczny ramienia 3D w skali 1:1
Model anatomiczny serca człowieka 3D
Model anatomiczny miednicy męskiej 3D w skali 1:1
Model anatomiczny stawu kolanowego 3D w skali 1:1