Model anatomiczny ludzkiego szkieletu 180 cm + Plakat anatomiczny
Model anatomiczny ludzkiego szkieletu 47 cm
Model anatomiczny ludzkiej czaszki w skali 1:1 + Zęby 3 szt.
Model anatomiczny męskiej miednicy z kręgami lędźwiowymi w skali 1:1
Model anatomiczny miednicy człowieka kobiety w skali 1:1
Model anatomiczny odcinka szyjnego kręgosłupa człowieka w skali 1:1
Model anatomiczny oka gałki ocznej człowieka 7 elementów
Model anatomiczny przekroju skóry człowieka
Model anatomiczny stawu barkowego w skali 1:1
Model anatomiczny stawu kolanowego w skali 1:1
Model anatomiczny stawu skokowego w skali 1:1
Model anatomiczny stawu skokowego z więzadłami w skali 1:1
Model anatomiczny szczęki człowieka w skali 2:1
Model anatomiczny szkieletu człowieka 176 cm + Plakat anatomiczny
Model anatomiczny szkieletu człowieka 85 cm

TERMOMETR BEZDOTYKOWY FTD MEDISANA