"JAKO-HURT" Urszula , Krzysztof Jarosz spółka jawna