Regulamin akcji promocyjnej

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „PGE I PHILIPS”

 

WARUNKI OGÓLNE

§ 1

 

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „PGE i Philips (dalej „Akcja”), jest PGE .
 1. Akcja przeprowadzana będzie na Platformie Internetowej pod adresem: http://www.philips.pl/sklep/PL_PGE.
 1. W celu wyjaśnienia zasad działania Akcji, niniejszy regulamin korzysta z poniższych definicji:
 • Organizator– PGE OBRÓT S.A., z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-Go Marca 6, 35-959, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 8130268082, kapitał zakładowy w wysokości  492 640 000,00 zł, zwany również PGE.
 • Klient PGE – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Serwisu PGE eSklep, która w wyniku przekierowania z Serwisu PGE eSklep do Serwisu Philips  dokonała zakupu towaru wykorzystując kod rabatowy.
 • Philips - Philips Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037385, NIP: 5260210955, REGON: 011097206, kapitał zakładowy w wysokości 68.497.880,00 zł.
 • Produkty Philips - produkty wymienione w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 • Terytorium - Akcja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Celem Akcji jest zmotywowanie Klientów PGE do realizowania zakupów produktów wskazanych w § 4 ust. 1, w okresie wskazanym w § 1 ust. 8. niniejszego regulaminu.
 1. Akcja organizowana jest na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Akcja skierowana jest tylko do Klientów PGE w Okresie Akcji.
 1. Prawo do użycia nazwy Akcji „PGE i Philips”, logo PGE, innych materiałów związanych z Akcją stanowią własność PGE i nie mogą być używane przez inne podmioty, w tym szczególnie w celach promocyjnych lub reklamowych bez zgody PGE.
 1. Akcja trwa w okresie od 05.02.2018r. do 30.07.2018r. (“Okres Akcji”).
 1. Udział w Programie jest dobrowolny, a Klient przystępując do niego potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że go akceptuje i wyraża zgodę na jego stosowanie.
 2. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.sklep.gkpge.pl oraz http://www.philips.pl/sklep/PL_PGE.
 3. Uczestnictwo w Akcji wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu. Klient potwierdza niniejszym spełnienie wszelkich warunków kwalifikacyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Akcji. Jeżeli Klient nie spełni warunków kwalifikacyjnych Akcji lub w jakikolwiek sposób złamie zasady niniejszego regulaminu traci on prawo do uczestnictwa w Akcji, w tym prawo do uzyskania kodu rabatowego.

 

SZCZEGÓŁY AKCJI

§ 2

 

 1. Akcja polega na umożliwieniu Klientowi zakupuwybranych produktów marki Philips wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu oraz w szczególności na stronie: http://www.philips.pl/sklep/PL_PGE, przy wykorzystaniu kodu rabatowego naliczającego zniżkę w wysokości 40%.
 1. Klient pozyska kod rabatowy podczas pierwszej rejestracji na platformę handlową PGE eSklep pod adresem: www.sklep.gkpge.pl, który to zostanie mu przesłany na wskazany adres email.
 1. Kod rabatowy będzie unikalny dla Klienta, i będzie on go mógł  wykorzystać tylko 1 raz.

 

 

KODY RABATOWE

§ 3

 

 1. Poprzez każdorazową realizację warunku opisanego w § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu, Klient otrzyma jeden kod rabatowy  uprawniający do 40% zniżki na zakup jednego z produktów Philips, wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu oraz w szczególności na stronie: http://www.philips.pl/sklep/PL_PGE
 1. Kod rabatowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może być zrealizowany wyłącznie w sklepie internetowym pod adresem: http://www.philips.pl/sklep/PL_PGE. Realizując kod rabatowy, Klient może kupić Produkty Philips wyłącznie w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą Klienta. Zasady zakupu produktów Philips są określone w regulaminie sprzedaży dostępnym na stronie http://www.philips.pl/sklep/PL_PGE.
 1. Każdy kod rabatowy posiada 18-cyfrowy unikalny kod. Kod musi być wpisany przez Klienta podczas dokonywania zakupu w Dedykowanym Sklepie Iinternetowym pod adresem http://www.philips.pl/sklep/PL_PGE.
 1. Zniżka wynikająca z kodu rabatowego kalkulowana jest jako 40% od ceny brutto każdego z Produktów Philips wymienionych w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu, podanej przy danym Produkcie Philips na stronach Sklepu Internetowego.
 1. Zniżka wynikająca z kodów rabatowych uzyskanych przez Klienta w ramach niniejszej Akcji nie może być łączona z innymi promocjami i zniżkami w Sklepie Internetowym pod adresem http://www.philips.pl/sklep/PL_PGE.
 1. Sklep Internetowy pod adresem http://www.philips.pl/sklep/PL_PGE jest własnością Philips.
 1. Kody rabatowe mogą zostać zrealizowane wyłącznie w następującym okresie: od 05.02.2018r. do 30.07.2018r.
 1. Klientnie ponosi kosztów przesyłki zamawianych produktów.
 2. Kody rabatowe, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne nagrody.

 

 

PRODUKTY PHILIPS

§4

 

 1. Kody rabatowe mogą zostać użyte do zakupienia poniższych produktów:

 

Nazwa produktu

Symbol

Sonicare For Kids Szczoteczka soniczna

HX6322/04

Steam&Go 2w1 Ręczny steamer/parownica do ubrań

GC330/47

Bodygroom series 7000 Golarka do ciała

TT2040/32

Viva Collection Blender

HR2173/00

DryCare Prestige Suszarka MoistureProtec

HP8280/00

Nawilżacz powietrza

HU4801/01

Viva Collection Sokowirówka

HR1855/90

Azur FreeMotion Żelazko parowe

GC4595/40

ProCare Auto Curler Ionic Automatyczna lokówka

HPS950/00

Viva Collection Wyciskarka do soku

HR1887/80

Shaver series 7000 Golarka elektryczna

S7530/50

Sonicare DiamondClean Szczoteczka soniczna

HX9352/04

Avent Inteligentna elektroniczna niania

SCD860/52

PowerPro Aqua Bezprzewodowy odkurzacz 

FC6401/01

Avance Collection Blender z funkcją gotowania

HR2099/90

Lumea Advanced Urządzenie IPL do depilacji światłem

SC1995/00

Avance Collection Airfryer XL

HD9240/30

PerfectCare Elite Żelazko z generatorem pary

GC9622/20

SmartPro Compact Odkurzacz automatyczny/rob

FC8774/01

3000 series W pełni automatyczny ekspres do kawy

HD8827/09

Oczyszczacz powietrza

AC3256/10

Bodygroom series 3000 Golarka do ciała

BG2026/32

Daily Collection Blender ręczny

HR1324/00

Hairclipper series 9000 maszynka do strzyżenia 

HC9450/15

Prostownica do włosów

HP8361/00

Multicooker

HD3167/71

Z założeniem że produkty mogą się zmieniać na stronie w Dedykowanym Sklepie Internetowym pod adresem http://www.philips.pl/sklep/PL_PGE.

 

 

 1. Organizator informuje, że lista produktów Philips może być rozszerzona o dodatkowe produkty Philips nie wymienione w ust. 1 powyżej, które również mogą być zakupione z wykorzystaniem kodu rabatowego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§5

 

 1. Zasady prowadzenia Akcji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, przy założeniu, że nie wpłyną one na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji.
 2. Zmiany niniejszego regulaminu zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej  www.sklep.gkpge.pl oraz http://www.philips.pl/sklep/PL_PGE.
 1. Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres: PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów  lub drogą e-mailową na adres sklep@gkpge.pl z dopiskiem w tytule „Akcja PGE i Philips”.