Regulamin Akcji Promocyjnej Kody Rabatowe z PGE

Niniejszy regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą: KODY RABATOWE Z PGE” (dalej „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną wspomnianej akcji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym w niej udział, a także obowiązki Organizatora.

 

WARUNKI OGÓLNE

§ 1

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej KODY RABATOWE Z PGE (dalej „Akcja”), jest PGE .
 1. Akcja przeprowadzana będzie na Platformie handlowej PGE eSklep pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/
 1. W celu wyjaśnienia zasad działania Akcji, niniejszy Regulamin korzysta z poniższych definicji:
 • Akcja - akcja promocyjna KODY RABATOWE Z PGEpolegająca na możliwości otrzymania przez Klientów uprawnionych od pracownika PGE, kodu rabatowego, na produkty Whirlpool, aktualnie dostępne na platformie https://sklep.gkpge.pl/, na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Klient uprawniony – osoba, która otrzymała od Pracownika PGE Kod Rabatowy. Pracownicy PGE mogą przekazać Kod Rabatowy Klientowi, który zawrze umowę z PGE Obrót S.A. lub skorzysta z innej Oferty handlowej PGE (dalej: Oferta) lub dokona zmiany formy płatności na eFakturę, zwany dalej Klientem.
 • Kod Rabatowy – przekazany przez pracownika PGE kod rabatowy o wartości 15% od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów objętych Akcjązgodniez§ 3 ust. 1 Regulaminu, dostępnych w aktualnej ofercie na platformie https://sklep.gkpge.pl/w Okresie Ważności Kodu Rabatowego; Kod Rabatowy jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania.
 • Pracownik PGE – Pracownik Biura Obsługi Klienta lub/i Pracownik Contact Center PGE.
 • Organizator – PGE OBRÓT S.A., z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-Go Marca 6, 35-959, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 8130268082, kapitał zakładowy w wysokości 492 640 400,00 zł, w całości wpłacony. Organizator zwany również jako PGE.
 • Whirlpool - Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul.1 Sierpnia 6a, 02-134 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 597710, NIP 5223052427, REGON: 363626103, o kapitale zakładowym w wysokości 210 648 000,00 zł.
 • Produkty Whirlpool – produkty objęte Akcjązgodniez§ 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 • Terytorium - Akcja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że produkty zakupione w ramach Akcji będą dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Akcja skierowana jest wyłącznie do osób, które w Okresie Akcji zawrą z PGE Obrót S.A. za pośrednictwem BOK lub Infolinii Contact Center umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji, lub skorzystają z Oferty, lub dokonają zmiany formy płatności na eFakturę.
 1. Akcja trwa w okresie od 05.11.2018 do 31.03.2019 (“Okres Akcji”) – w tym okresie Klienci uprawnieni mogą otrzymywać od Pracowników PGE Kody Rabatowe. Klient uprawniony lub osoba, której Klient uprawniony przekaże Kod Rabatowy, może skorzystać z Kodu Rabatowego na warunkach określonych w Regulaminie w okresie od 05.11.2018 do 30.04.2019 („Okres Ważności”).
 2. Udział w Akcji jest dobrowolny, Klient, który chce przystąpić do niej musi potwierdzić, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że go akceptuje i wyraża zgodę na jego stosowanie.
 1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.sklep.gkpge.pl
 1. Uczestnictwo w Akcji wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

SZCZEGÓŁY AKCJI

§ 2

 1. Przedmiotem Akcji jest możliwość uzyskania przez osobę, która spełnia poniższe warunki Kodu Rabatowego do wykorzystania w aktualnej ofercie Produktów Whirlpool na platformie sprzedażowej PGE eSklep w Okresie Ważności Kodu Rabatowego. Warunkiem otrzymania Kodu Rabatowego jest zawarcie z PGE za pośrednictwem BOK lub Infolinii Contact Center umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji lub skorzystanie z Oferty, lub dokonanie zmiany formy płatności na eFakturę.
 1. Po spełnieniu przynajmniej jednego z powyższych warunków wyszczególnionych w § 2 ust. 1, Organizator za pośrednictwem Doradcy BOK przekaże Klientowi materiał reklamowy z załączonym unikatowym Kodem Rabatowym.
 1. Po spełnieniu przynajmniej jednego z powyższych warunków wyszczególnionych w § 2 ust. 1, Organizator za pośrednictwem Doradcy Contact Center prześle do Klienta wiadomość email, z unikatowym Kodem Rabatowym na wskazany przez Klienta adres email.
 1. Unikatowy kod jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania.
 1. Aby wykorzystać Kod Rabatowy należy przed złożeniem zamówienia, a po dodaniu Produktu  Whirlpool, Hotpoint, Indesit do koszyka, wprowadzić kod uprawniający do skorzystania z rabatu w polu „kupon promocyjny”. Przekazanie przez Klienta uprawnionego (lub osobę, której Klient uprawniony przekazał Kod Rabatowy) Kodu Rabatowego po złożeniu zamówienia nie uprawnia do wykorzystania rabatu.
 1. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena za Produkt Whirlpool, Hotpoint, Indesit zostanie pomniejszona o wysokość rabatu, tj. o wartość 15% liczonych od pełnej, regularnej ceny produktu brutto.
 1. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Akcją, rabat przysługuje na wyłącznie jeden produkt o najwyższej cenie w danym zamówieniu.
 1. Przyznany w ramach Kodu Rabatowego rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.
 1. Klient uprawniony (lub osoba, której Klient uprawniony przekazał Kod Rabatowy) dokonując zakupu na platformie https://sklep.gkpge.pl/ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Kodu Rabatowego.
 2. Klient nie ponosi kosztów przesyłki zamawianych produktów.
 3. Odbiór zużytego sprzętu jest bezpłatny, o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Aby zgłosić odbiór zużytego sprzętu, należy przesłać taką  informację mailem na adres sklep@gkpge.pl, lub poprzez formularz kontaktowy, dostępny na platformie PGE eSklep ze wskazaniem  internetowego numeru zamówienia nabytego produktu. Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu (jeśli został zamówiony) realizowany jest w miejscu dostawy nowegosprzętu, w terminie późniejszym niż dostawa zamówionego towaru, po uprzednim kontakcie ze strony kuriera.  
 4. Sprzedawcą produktów jest firma Whirlpool.

 

 

PRODUKTY AGD z grupy Whirlpool

§ 3

 1. Produkty Whirlpool objęte Akcją:

 

Nazwa produktu

Symbol

DUŻE AGD:

 

Kuchenka mikrofalowa WHIRLPOOL

AMW731NB

Kuchenka mikrofalowa WHIRLPOOL

AMW731IX

Kuchenka mikrofalowa WHIRLPOOL

AMW731WH

Płyta ceramiczna Whirlpool

AKT8210LX

Płyta gazowa WHIRLPOOL

AKT6465NB

Płyta gazowa WHIRLPOOL

AKT6465WH

Płyta gazowa WHIRLPOOL

AKA6422IXL

Okap kuchenny WHIRLPOOL

AKR038GBL

Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool

ACM816BA

Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool

ACM932BA

Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool

ACM808BAWH

Piekarnik do zabudowy WHIRLPOOL

OAKZ97921CSNB

Piekarnik do zabudowy Whirlpool

OAKZ97921CSWH

Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool

OAKZ97921CSIX

Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool

SMC 504F/NE

Zmywarka do zabudowy Whirlpool

WIC3C26P

Zmywarka do zabudowy Whirlpool

WEIC3C26F

Zmywarka do zabudowy Whirlpool

WRIC3C26PF

Zmywarka do zabudowy Whirlpool

WIC3C24PSFE

Zmywarka do zabudowy Whirlpool

WIO3T332P

Zmywarka do zabudowy Whirlpool

WIO3P23PL

Zmywarka do zabudowy Whirlpool

WIO3O33DEL

Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool

WBC3C26B

Zmywarka WHIRLPOOL

WBO3T3236PX

Zmywarka Whirlpool

WFC3C22PX

Zmywarka Whirlpool

WFC3C24PFX

Zmywarka Whirlpool

WFO3T1236PX

Zmywarka Whirlpool

WFO3O33DX

Zmywarka Whirlpool

WFO3P23PLX

Zmywarka do zabudowy Whirlpool

WIC3C23PEF

Zmywarka do zabudowy Whirlpool

WKIO3T1236P

Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool

WBC3C26PFX

Zmywarka do zabudowy Indesit

DIFP28T9AEU

Zmnywark do zabudowy Hotpoint-Ariston

HIO3T223WGFE

Zmywarka do zabudowy Hotpoint - Ariston      

HIO3C23WF

Zmywarka do zabudowy Hotpoint-Ariston

HKIO3C21CW

Zmywarka HOTPOINT-ARISTON

HIO3O32WC

Zmywarka Hotpoint

LFF8M121CSBEU

Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool

BSF 9152 OX

Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool

BSNF 8422 K

Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa

BSNF 9432 K

Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa

BSNF 9152 W

Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa

BSNF 9452 OX

Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa

BSNF8432IX

Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa

BSNF8552IX

Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa

B TNF 5323 OX

Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa

T TNF 9322 OX

Lodówka Whirlpool

SW8 AM2Y WR

Lodówka Whirlpool

SW8 AM2Y XR

Wolnostojąca zamrażarka pionowa Whirlpool

UW8 F2Y WBI F

Wolnostojąca zamrażarka pionowa Whirlpool

UW8 F2Y XBI F

Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool

ART 6612A++

Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool

ART 6711/A++ SF

Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool

ART 9811/A++ SF

Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool: bezszronowa

ART 890/A++/NF

Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool: bezszronowa

ART 895/A++/NF

Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Indesit

LR6 S2 X

Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Indesit

LR7 S2 W

Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Indesit

LR7 S2 X

Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Indesit: bezszronowa

LI8 FF2 K

Lodówka Hotpoint-Ariston

XH8 T3U X

Lodówka Hotpoint-Ariston

XH9 T2Z COJZH

Lodówka Hotpoint-Ariston

XH9 T3Z XOJZH

LODÓWKA Hotpoint-Ariston

XH9 T2Z X O J Z V

LODÓWKA Hotpoint-Ariston

E4DG AAA X O3

Pralka Hotpoint-Ariston

RSSG 724 JB PL

Pralka HOTPOINT-ARISTON

AQS73F 09 EU

Pralka Hotpoint-Ariston

AQS73D 29 EU/B

Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 6 kg

FWSF61053W PL

Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 6 kg

FWSD61253W EU

Pralka Indesit

BWA 71283X W EU

Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7 kg

FWF71053W PL

Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7 kg

FWF71253W PL

Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9 kg

FWD91496WS EU

Pralka ładowana od góry wolnostojąca Indesit: 6 kg

BTW D61053 W (PL)

Pralka ładowana od góry wolnostojąca Indesit: 6 kg

BTW D61253S (PL)

Pralka ładowana od góry wolnostojąca Indesit: 6 kg

BTW D612531 (PL)

Pralka ładowana od góry wolnostojąca Indesit: 6 kg

BTW D61253 (PL)

Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6 kg

TDLR 60210

Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6 kg

TDLR 60114

Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 7 kg

TDLR 70111

Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 7 kg

TDLR 70112

Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 7 kg

TDLR 70110

Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6 kg

TDLR 60212

Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 7 kg

TDLR 70211

Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6 kg

TDLR 60120

Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6 kg

TDLR 60220

Pralka Whirlpool

TDLR 70230

Pralka WHIRLPOOL

TDLR 65230

Pralko-Suszarka HOTPOINT ARISTON

AQD1070D 49 EU/B

Pralko-suszarka HOTPOINT ARISTON

RDPD 107617 JKD EU

Pralko-suszarka WHIRLPOOL

FWDG97168WS PL

Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 10 kg

FWDD1071681WS EU

Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 9 kg

FWDG96148SBS EU

MAŁE AGD:

Sokowirówka Hotpoint-Ariston

SJ15XLUM0

Wyciskarka do cytrusów Hotpoint-Ariston

SJ4010AX1

Sokowirówka Hotpoint-Ariston

SJ4010AXL0

Wyciskarka wolnoobrotowa Hotpoint-Ariston

SJ4010FXB0

Sokowirówka Hotpoint-Ariston

SJ4010FC0

Wyciskarka wolnoobrotowa Hotpoint-Ariston

SJ4010FR0

Sokowirówka Hotpoint-Ariston

SJ15XLUP0

Mikser elektryczny Hotpoint-Ariston

HM0306DC0

Czajnik elektryczny Hotpoint-Ariston

WK22MDXB0

Blender Hotpoint-Ariston

HB0603DXB0

Mikser elektryczny Hotpoint-Ariston

HM0306DR0

Toster Hotpoint-Ariston

TT22MDXB0

Toster Hotpoint-Ariston

TT22MDR0

Toster Hotpoint-Ariston

TT22MDC

Czajnik elektryczny Hotpoint-Ariston

WK22MDR0

Czajnik elektryczny Hotpoint-Ariston

WK22MDC0

Spieniacz do mleka Hotpoint-Ariston

MFIDCAX0

Odkurzacz 3 w 1 Hotpoint-Ariston

VSS15AAW

Robot kuchenny Hotpoint-Ariston

HB0806UP0

Robot kuchenny Hotpoint-Ariston

HB080SPUP0

Toster Hotpoint-Ariston

TT22EUP0

Toster Hotpoint-Ariston

TT12EUP0

Czajnik elektryczny Hotpoint-Ariston

WK22MUP0

Czajnik elektryczny Hotpoint-Ariston

WK24EUP0

Robot kuchenny Hotpoint-Ariston

HB0803UP0

Blender ręczny Hotpoint-Ariston

HB0805UP0

Generator pary Hotpoint-Ariston

SGC12

Generator pary Hotpoint-Ariston

SGC14

Żelazko parowe Hotpoint-Ariston

SIC40

Toster Hotpoint-Ariston

VG120GHX0

Urządzenie do gotowania próżniowego - Zestaw Hotpoint-Ariston

SVGHX0VSGHB0

Odkurzacz Hotpoint-Ariston

HSMR2AZUB

Ekspres do kawy Hotpoint-Ariston

CMMSQBG0

Dzbanek filtrujący wodę Hotpoint-Ariston

CTNTCIX2

 

Z założeniem, że dostępność tych produktów może ulec zmianie w czasie trwania Akcji. Kod Rabatowy może zostać wykorzystany wyłączne na Produkty AGD z grupy Whirlpool dostępny w aktualnej ofercie na platformie https://sklep.gkpge.pl/  w Okresie Ważności Kodu Rabatowego.

 

 1. Organizator informuje, że lista produktów Whirlpool może być rozszerzona o dodatkowe produkty Whirlpool nie wymienione w ust. 1 powyżej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 4

 1. Zasady prowadzenia Akcji i wykorzystywania Kodów Rabatowych określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Akcji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Akcji;
  2. zmiana sposobu przeprowadzania Akcji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
  3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów Whirlpool wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy klientem a Whirlpool lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  4. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w regulaminie sklepu dostępnego na platformie https://sklep.gkpge.pl/ );
  5. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy regulaminie sklepu dostępnego na platformie https://sklep.gkpge.pl/, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych tym regulaminem.
 1. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Organizator udostępni tekst jednolity poprzez jego publikację na stronie internetowej www.sklep.gkpge.pl.
 1. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej www.sklep.gkpge.pl. Do Kodów Rabatowych przyznanych przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin w jego dotychczasowym brzmieniu.
 1. Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres: PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów lub drogą e-mailową na adres sklep@gkpge.pl z dopiskiem w tytule „KODY RABATOWE Z PGE”. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.