Rejestracja
 

Zarejestruj się

Dane osobowe
*
*
Dane adresowe
Dane firmy
Dane konta
*
*
*
*

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane będą przetwarzane w celu korzystania przez Państwa z eSklepu oraz w celach marketingowych, zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rejestracji w serwisie internetowym oraz w celu realizacji Zamówień/Rezerwacji. Podstawą przetwarzania jest umowa zawarta poprzez akceptację Regulaminu eSklepu. Dane będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy i przez czas wymagany prawem. Odbiorcami danych są podmioty realizujące Zamówienia/ Rezerwacje. Zgody na poszczególne sposoby przetwarzania danych mogą być w każdym czasie cofnięte. Osoba, której dane są przetwarzane uprawniona jest do dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, do ich sprostowania oraz w prawem przewidzianych przypadkach żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Uprawnieni są Państwo także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgody formalne: