Zarejestruj się

Dane osobowe
*
*
Dane adresowe
Dane firmy
Dane konta
*
*
*
*

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl.
Dane będą przetwarzane w celu korzystania przez Państwa z eSklepu oraz w celach marketingowych, zgodnie z treścią udzielonej Administratorowi zgody na newsletter.
Podstawą przetwarzania jest:
- umowa zawarta poprzez akceptację Regulaminu eSklepu i założenia konta na platformie e-sklep (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- Pani/Pana zgoda na newsletter czyli przesyłanie informacji handlowej na wskazany adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rejestracji w serwisie internetowym oraz w celu realizacji Zamówień.
Dane będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy i przez czas wymagany prawem lub do momentu odwołania zgody.
Zgoda na newsletter może być w każdym czasie cofnięta, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące Zamówienia (sprzedawcy platformy handlowej eSklep, dostawcy usług kurierskich, dostawcy usług płatniczych/bankowych, dostawcy usług informatycznych) oraz instytucje określone przez przepisy prawa.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania swoich danych,
- usunięcia, w uzasadnionych przypadkach ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Zgody formalne: