Niezwykle zajmująca zabawka oferująca dziecku wiele melodii. 4 duże przyciski oferujące różne rodza